הרחקת יונים מגג עם קולטים סולארים

קולטים סולאריים משמשים להפקת חשמל על ידי אנרגיית השמש, הקולטים מותקנים על גבי גגות של בתים פרטיים או במפעלים.
היונים מהוות מפגע רב לקולטים אלה, לשלשת היונים מזיקה להם באופן חמור, חשוב לטפל במהרה במפגע כדי למנוע את הנזק הצפוי ולהרחיק את היונים מאזור הקולטים.


קיימים 2 פתרונות אפשריים לבעיה מסוג זה:

* למנוע את כניסת היונים, לחלל שנמצע מתחת לקולטים. העבודה תתבצע ע"י רשת מגולוונת שתותקן לאורך הדפנות שבין הגג לקולט.

* התקנת רשת חופה אשר מכסה את שטח הקולטים וסוגרת אותו מפני כניסת יונים.

העבודה תתבצע ע"י התקנת רשת שקופה איכותית, שתותקן באמצעות עמודים.

בגמר העבודה תינתן תעודת אחריות ל-5 שנים.
הרחקת יונים מקולטים סולאריים בהרצליה

הרחקת יונים מקולטים סולאריים בהרצליה

Play Video
הרחקת יונים מקולטים סולארים 2 - כנפיים הרחקת יונים

הרחקת יונים מקולטים סולארים 2 - כנפיים הרחקת יונים

Play Video
רשת שקופה מעל קולטים סולאריים - כנפיים הרחקת יונים

רשת שקופה מעל קולטים סולאריים - כנפיים הרחקת יונים

Play Video